Życiorys
    Przybliżamy sylwetkę kandydata
Prawa Narodów
    Katechizm Kościoła Katolickiego
    Prawa Narodów - UE
    Jan Paweł II do
Polskiego Parlamentu
    O polskich wojskach
w okupowanym Iraku
    Prawa polskiej mniejszości
narodowej na Białorusi
    Uchwała autorstwa Jana Łopuszańskiego w sprawie praw polskiej mniejszości narodowej na Białorusi
Kontakt
    E-mail
    E-mail ze strony www
    Biura poselskie
    Webmaster

Książki:



Baner reklamowy:

"Polityka" o Łopuszańskim
W sierpniowym numerze tygodnika "Polityka" w artykule pt. "Liderzy, mrówki i lenie", czołowi polscy dziennikarze m.in. Janina Paradowska, Iwona Sulik, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Ludwik Arendt przedstawili ranking najlepszych posłów, także tych, którzy zasłużyli na czerwone kartki. Poseł Jan Łopuszański został zakwalifikowany do ligi politycznej, czyli politycznej elity z następującym uzasadnieniem :
18:49, 01.09.2005
GALILEO, INSPIRE I NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT
Prace Sejmowej Komisji do spraw Unii Europejskiej toczą się w cieniu gorących wydarzeń i nie przyciągają nadmiernej uwagi opinii publicznej. Czasami jednak dotyczą kwestii, wobec których blednie znaczenie nawet najbardziej nagłośnionych sporów politycznych. Komisja do spraw Unii Europejskiej ma kontrolować wspólnotowe prace Rządu polskiego, ale myliłby się, kto by sądził, że odgrywa ona doniosłą rolę.
18:15, 01.09.2005
Informacja Rządu na temat planów i perspektyw przystąpienia Polski do strefy euro
Pan łaskaw był sformułować w rozmowie z nami tezę, że nie na emisji pieniądza polega suwerenność. Panie ministrze, studenci I lub II roku prawa, o ile pamiętam, na wykładach z prawa państwowego uczą się, że prawo emisji pieniądza jest jednym z podstawowych atrybutów suwerenności. Ja nie formułuję tego w celu dopytania - podkreślam, że o tych rzeczach ekonomista, finansista może nie wiedzieć, ale minister finansów wiedzieć musi.
13:45, 19.07.2005
OŚWIADCZENIE
Pan Lech Wałęsa, były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, dał się użyć jako narzędzie przeciwko Radiu Maryja. Poziom argumentacji, użytej przez niego w tekście opublikowanym w "Gazecie Wyborczej", nie pozostawia niestety miejsca na merytoryczną polemikę. Wielka szkoda, bo od osoby, która miała zaszczyt reprezentować nasze państwo, mamy prawo oczekiwać, że kiedy polemizuje, to używa argumentów merytorycznych, a nie inwektyw.
12:03, 21.02.2005
Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2005 roku
Zazwyczaj pierwsze słowa exposé ministra spraw zagranicznych, zresztą nie tylko w Polsce, nawiązują do określenia zasadniczego celu polityki zagranicznej w ogóle jako takiej. I zazwyczaj w związku z tym te słowa dotyczą bezpieczeństwa narodowego, państwowego danego państwa, które minister spraw zagranicznych reprezentuje. W wypadku Polski tak to nawet wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsze słowa wystąpienia pana ministra spraw zagranicznych tym razem nie dotyczyły odpowiedzialności za bezpieczeństwo narodowe Polski, lecz odpowiedzialności za wspólną politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
15:41, 25.01.2005
Oświadczenie posłów Porozumienia Polskiego w związku z zamachem na wolność Narodu i na Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej
Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu RP Konwent Seniorów przyjął jednogłośnie i przedstawił Sejmowi do przyjęcia projekt uchwały w sprawie traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy. Sprzeciw wobec tego projektu wyraziły jedynie koła poselskie Porozumienia Polskiego i Ruchu Katolicko-Narodowego, żądając regulaminowej możliwości uzasadnienia sprzeciwu.
12:33, 12.12.2003
Rezygnacja z prawa do wolności to zdrada
Jeżeli Unia chciałaby używać invocatio Dei, to musiałaby zmienić swoją istotę, nawrócić do prawa naturalnego, bo inaczej używanie imienia Bożego będzie zwyczajnym grzechem przeciwko drugiemu przykazaniu Bożemu, grzechem nadużywania imienia Bożego.
16:33, 19.09.2003
Stowarzyszenie na rzecz Europy Ojczyzn
Informuję, że w dniu 28 kwietnia 2003 roku Państwowa Komisja Wyborcza zaświadczyła, że "Stowarzyszenie na rzecz Europy Ojczyzn" z siedzibą w m.st. Warszawie, wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 229, jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych oraz do zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum oraz do wyznaczania mężów zaufania i ich zastępców.
18:06, 30.04.2003
List otwarty: W co grają liderzy Ligi Polskich Rodzin?
Na konferencji prasowej Ligi Polskich Rodzin w dniu 24 kwietnia 2003 r. reprezentujący Ligę poseł Bogdan Pęk, który słusznie domagał się szerokiej i uczciwej debaty o Traktacie Ateńskim, oświadczył jednocześnie, że "jak będą dalej tak manipulować, to wezwiemy ludzi do bojkotu tego referendum, niech podejmują w parlamencie decyzję jedną, wtedy będzie wiadomo, kto odpowiada. Jeżeli nie będzie debaty, to rozważymy poważnie taką wersję." (inf. PAP)
14:12, 25.04.2003

Poprzednie informacje ...

adres tej strony znajomemu

W sejmie
    Integracja z UE [4]
    Integracja z UE [3]
    Integracja z UE [2]
    Integracja z UE [1]
    Wotum nieufności min. Cimoszewiczowi
Ze strony sejmowej
    Wypowiedzi
    Interpelacje
    Zapytania
    Oświadczenia
    Głosowania
Listy, polemiki
    List do członków Porozumienia Polskiego
    List do Romana Giertycha
    W Naszym Dzienniku- Polska oczekuje

wap.lopuszanski.pl

Porozumienie Polskie

WYDAWNICTWO POLWEN