Nawigacja
    Strona główna
    Serwis Informacyjny
    Wstecz
Życiorys
    Przybliżamy sylwetkę kandydata
Prawa Narodów
    Katechizm Kościoła Katolickiego
    Prawa Narodów - UE
    Jan Paweł II do
Polskiego Parlamentu
    O polskich wojskach
w okupowanym Iraku
    Prawa polskiej mniejszości
narodowej na Białorusi
    Uchwała autorstwa Jana Łopuszańskiego w sprawie praw polskiej mniejszości narodowej na Białorusi
Kontakt
    E-mail
    E-mail ze strony www
    Biura poselskie
    Webmaster

Książki:Baner reklamowy:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie praw polskiej mniejszości narodowej na Białorusi.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z oburzeniem obserwuje rozwój sytuacji na Białorusi i nagminne naruszenia przez Republikę Białoruś podstawowych standardów prawa międzynarodowego w tym prawa do zgromadzeń i stowarzyszania się.

Unieważnienie VI Zjazdu Związku Polaków na Białorusi przez władze Republiki Białoruś i uznanie demokratycznie wybranych władz związku za nielegalne oraz zastraszanie i nękanie przez organy bezpieczeństwa i prokuraturę działaczy mniejszości polskiej na Białorusi - świadczą, że władze Republiki Białoruś naruszają prawa mniejszości polskiej.

Wobec tych faktów Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przypomina, że Wysokie Strony Traktatu, zawartego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 23 czerwca 1992 roku, zobowiązały się do respektowania międzynarodowych zasad i standardów dotyczących ochrony praw mniejszości narodowych, w szczególności zawartych w międzynarodowych paktach praw człowieka, Akcie końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Dokumencie Spotkania Kopenhaskiego w sprawie ludzkiego wymiaru KBWE oraz Paryskiej Karcie dla Nowej Europy.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oczekuje, że Republika Białoruś wykona swoje zobowiązania wynikające z przyjętego przez nią Traktatu.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, między innymi w świetle brutalnego zajęcia siedziby Związku Polaków na Białorusi w Grodnie w dniu 27 lipca 2005 r., wzywa Radę Ministrów do postawienia na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych sprawy prześladowania mniejszości polskiej w Republice Białoruś.

adres tej strony znajomemu

W sejmie
    Integracja z UE [4]
    Integracja z UE [3]
    Integracja z UE [2]
    Integracja z UE [1]
    Wotum nieufności min. Cimoszewiczowi
Ze strony sejmowej
    Wypowiedzi
    Interpelacje
    Zapytania
    Oświadczenia
    Głosowania
Listy, polemiki
    List do członków Porozumienia Polskiego
    List do Romana Giertycha
    W Naszym Dzienniku- Polska oczekuje

wap.lopuszanski.pl

Porozumienie Polskie

WYDAWNICTWO POLWEN