Nawigacja
    Strona główna
    Serwis Informacyjny
    Wstecz
Życiorys
    Przybliżamy sylwetkę kandydata
Prawa Narodów
    Katechizm Kościoła Katolickiego
    Prawa Narodów - UE
    Jan Paweł II do
Polskiego Parlamentu
    O polskich wojskach
w okupowanym Iraku
    Prawa polskiej mniejszości
narodowej na Białorusi
    Uchwała autorstwa Jana Łopuszańskiego w sprawie praw polskiej mniejszości narodowej na Białorusi
Kontakt
    E-mail
    E-mail ze strony www
    Biura poselskie
    Webmaster

Książki:Baner reklamowy:

4 kadencja, 58 posiedzenie, 2 dzień (01.10.2003)

Sprawozdanie Komisji Europejskiej o poselskich projektach uchwał: 1) w sprawie traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej, 2) w sprawie rezultatu prac Konwentu Europejskiego oraz stanowiska rządu RP wobec konferencji międzyrządowej (druki nr 1985, 1989 i 2019).

Poseł Jan Łopuszański: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Po długich latach nie tylko debat na temat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ale przede wszystkim omawiania, także z tej trybuny, czym jest Unia Europejska, jaka jest relacja prawa europejskiego do prawa polskiego i projektów prawa zawartego w konstytucji Unii Europejskiej do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ze zdumieniem czytam zdanie: ˝Chcemy współtworzyć Unię Europejską jako wspólnotę suwerennych państw˝. I dalej: ˝...która łączy sprawne mechanizmy wspólnotowe z poszanowaniem kultur i narodowych tożsamości˝. Po raz kolejny mamy do czynienia z tym samym kłamstwem. Myli się, w sposób celowy wprowadzając opinię publiczną w Polsce w błąd, pojęcie suwerenności i pojęcie tożsamości narodowej i opowiada się bajki o tym, że Unia Europejska będzie szanowała kultury i tożsamości. Zapomina się wyraźnie powiedzieć, że będzie szanowała w takim zakresie, w jakim uzna to za stosowne, a prawo w tym zakresie będzie miała Unia, bo to ma wynikać z projektu konstytucji dla Europy, do którego odnosi się omawiana przez nas uchwała. W związku z tym Porozumienie Polskie uważa, że cały ten projekt uchwały nadaje się wyłącznie do wyrzucenia. Jako takiego głosować go nie można. Nie można go głosować także dlatego, że gdybyśmy go przyjęli, to podpisalibyśmy się pod zgodą na rezygnację z suwerenności Polski. Pod pozorem wzmacniania stanowiska negocjacyjnego rządu na szczycie krajów Unii Europejskiej wyposażylibyśmy rząd w mandat do rezygnacji z suwerenności. (Oklaski) (Głos z sali: Brawo.) Dlatego Porozumienie Polskie wnosi poprawkę o następującej treści: Po pierwsze, należy skreślić w całości dotychczasową treść uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy i w to miejsce wprowadzić jedno zdanie: Rzeczpospolita Polska nie może bez naruszenia swojej konstytucji przyjąć traktatu, na mocy którego ustanowione zostanie pierwszeństwo konstytucji i praw przyjmowanych przez instytucje Unii wobec prawa, a w szczególności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przekreślałoby to bowiem zasadę suwerenności narodu, wyrażoną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. I do tego należy dodać - po raz kolejny robię to z tej trybuny, żeby słyszeli mnie przedstawiciele narodów europejskich, którzy w tej chwili są przytomni naszej debacie - że jeżeli nawet gromada renegatów polskich pojedzie i podpisze to, co im podyktują, to w świetle obowiązującego w Polsce prawa to podpisanie będzie nieważne. (Oklaski) I przez następne pokolenia będziemy mogli skarżyć zarówno naszych renegatów, jak też ich dzieło, jak narody, które ośmieliły się w stosunku do aktów renegackich, jawnych wobec świata, wyciągać konsekwencje szkodliwe dla państwa polskiego. Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na inną kwestię, która znowu jest przedmiotem debaty w ostatnich dniach, tygodniach czy miesiącach, mianowicie w tym projekcie po raz kolejny wpisano, że Sejm popiera stanowisko rządu i oczekuje upomnienia się o chrześcijańskie wartości w preambule traktatu konstytucyjnego. Mówiłem z tej trybuny w czasie poprzedniej naszej debaty przy pierwszym czytaniu i jeszcze wcześniej, że gdybyśmy do tej konstytucji dopisali preambułę typu invocatio Dei, to byłoby to zwyczajnym grzechem przeciwko drugiemu przykazaniu Bożemu: nadużywania imienia Bożego nadaremno. To nie jest kwestionowanie przesłania Kościoła, który mówi: narody Europy powinny podporządkować swoje prawo wezwaniom Bożym, które są kierowane do wszystkich narodów, także do narodów Europy. To jest tylko powiedzenie, że to podporządkowanie ma się wyrazić w istocie praw, a nie w kwiatku do kożucha, jakim będzie albo nie będzie jakieś zdanie zawarte w preambule. W związku z tym chciałem zapytać o sprawę, o którą nawet prasa codzienna pyta... już kończę, panie marszałku. W 1992 r. Irlandia w protokole specjalnym do traktatu z Maastricht zapewniła sobie nienaruszalność konstytucyjnych zapisów o ochronie życia nienarodzonych przez unijne sądy i unijnych urzędników. Analogicznie postąpił rząd Malty. Polska nie poszła tak daleko, bo złożyła tylko jednostronną deklarację. Mówię o deklaracji rządu pana Leszka Millera. Czy któryś z prawników rządowych mógłby zinterpretować, jakie jest znaczenie tych zapisów irlandzkich, maltańskich czy jednostronnej deklaracji polskiej na wypadek przyjęcia konstytucji? Przecież jest tworzona zupełnie nowa podstawa prawna i tam te zapisy stają się natychmiast śmieciami. (Oklaski) I państwo jeszcze się ośmielacie twierdzić, że zabiegacie o wartości chrześcijańskie w konstytucji europejskiej. Mówcie chociaż prawdę i nie kompromitujcie się, nie kompromitujcie się intelektualnie i nie kompromitujcie się jako Polacy. (Oklaski) Dziękuję bardzo. Panie marszałku, chciałbym sprostować wypowiedź błędnie zrozumianą, właściwie nie błędnie zrozumianą, ile błędnie przytoczoną przez pana posła Józefa Oleksego - iż postulowałem bojkot wyborów do Parlamentu Europejskiego. Po pierwsze, tego nie powiedziałem. Po drugie, w ogóle w tej sprawie się nie wypowiadałem w moim wystąpieniu. Po trzecie, postulat bojkotu przedstawiany był, o ile dobrze pamiętam, przez pana posła Antoniego Macierewicza. Ja tego postulatu wcale za oczywisty nie uważam i swoją opinię w tej sprawie uzależniam m.in. od dalszych prac nad projektem konstytucji dla Europy. I druga rzecz, w związku z tym, że pan marszałek przed momentem dopuścił pod pozorem wniosku formalnego polemikę pana posła Oleksego z panem posłem Antonim Macierewiczem, prosiłbym pana marszałka o łaskawe dopuszczenie mnie do wygłoszenia jednego zdania dokładnie w tym samym trybie. Otóż zgodzi się pan marszałek ze mną, że regulamin Sejmu... ...nie został ustanowiony po to, ażeby każdą dyskusję puentować mogła tylko jedna, wyłącznie jedna strona - mianowicie tych, którzy suwerenności Polski chcą się zbyć na rzecz Unii Europejskiej. (Oklaski)

adres tej strony znajomemu

W sejmie
    Integracja z UE [4]
    Integracja z UE [3]
    Integracja z UE [2]
    Integracja z UE [1]
    Wotum nieufności min. Cimoszewiczowi
Ze strony sejmowej
    Wypowiedzi
    Interpelacje
    Zapytania
    Oświadczenia
    Głosowania
Listy, polemiki
    List do członków Porozumienia Polskiego
    List do Romana Giertycha
    W Naszym Dzienniku- Polska oczekuje

wap.lopuszanski.pl

Porozumienie Polskie

WYDAWNICTWO POLWEN