Nawigacja
    Strona główna
    Serwis Informacyjny
    Wstecz
Życiorys
    Przybliżamy sylwetkę kandydata
Prawa Narodów
    Katechizm Kościoła Katolickiego
    Prawa Narodów - UE
    Jan Paweł II do
Polskiego Parlamentu
    O polskich wojskach
w okupowanym Iraku
    Prawa polskiej mniejszości
narodowej na Białorusi
    Uchwała autorstwa Jana Łopuszańskiego w sprawie praw polskiej mniejszości narodowej na Białorusi
Kontakt
    E-mail
    E-mail ze strony www
    Biura poselskie
    Webmaster

Książki:Baner reklamowy:
"Polityka" o Łopuszańskim
W sierpniowym numerze tygodnika "Polityka" w artykule pt. "Liderzy, mrówki i lenie", czołowi polscy dziennikarze m.in. Janina Paradowska, Iwona Sulik, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Ludwik Arendt przedstawili ranking najlepszych posłów, także tych, którzy zasłużyli na czerwone kartki. Poseł Jan Łopuszański został zakwalifikowany do ligi politycznej, czyli politycznej elity z następującym uzasadnieniem :
18:49, 01.09.2005
GALILEO, INSPIRE I NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT
Prace Sejmowej Komisji do spraw Unii Europejskiej toczą się w cieniu gorących wydarzeń i nie przyciągają nadmiernej uwagi opinii publicznej. Czasami jednak dotyczą kwestii, wobec których blednie znaczenie nawet najbardziej nagłośnionych sporów politycznych. Komisja do spraw Unii Europejskiej ma kontrolować wspólnotowe prace Rządu polskiego, ale myliłby się, kto by sądził, że odgrywa ona doniosłą rolę.
18:15, 01.09.2005
Informacja Rządu na temat planów i perspektyw przystąpienia Polski do strefy euro
Pan łaskaw był sformułować w rozmowie z nami tezę, że nie na emisji pieniądza polega suwerenność. Panie ministrze, studenci I lub II roku prawa, o ile pamiętam, na wykładach z prawa państwowego uczą się, że prawo emisji pieniądza jest jednym z podstawowych atrybutów suwerenności. Ja nie formułuję tego w celu dopytania - podkreślam, że o tych rzeczach ekonomista, finansista może nie wiedzieć, ale minister finansów wiedzieć musi.
13:45, 19.07.2005
OŚWIADCZENIE
Pan Lech Wałęsa, były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, dał się użyć jako narzędzie przeciwko Radiu Maryja. Poziom argumentacji, użytej przez niego w tekście opublikowanym w "Gazecie Wyborczej", nie pozostawia niestety miejsca na merytoryczną polemikę. Wielka szkoda, bo od osoby, która miała zaszczyt reprezentować nasze państwo, mamy prawo oczekiwać, że kiedy polemizuje, to używa argumentów merytorycznych, a nie inwektyw.
12:03, 21.02.2005
Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2005 roku
Zazwyczaj pierwsze słowa exposé ministra spraw zagranicznych, zresztą nie tylko w Polsce, nawiązują do określenia zasadniczego celu polityki zagranicznej w ogóle jako takiej. I zazwyczaj w związku z tym te słowa dotyczą bezpieczeństwa narodowego, państwowego danego państwa, które minister spraw zagranicznych reprezentuje. W wypadku Polski tak to nawet wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsze słowa wystąpienia pana ministra spraw zagranicznych tym razem nie dotyczyły odpowiedzialności za bezpieczeństwo narodowe Polski, lecz odpowiedzialności za wspólną politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
15:41, 25.01.2005
Oświadczenie posłów Porozumienia Polskiego w związku z zamachem na wolność Narodu i na Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej
Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu RP Konwent Seniorów przyjął jednogłośnie i przedstawił Sejmowi do przyjęcia projekt uchwały w sprawie traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy. Sprzeciw wobec tego projektu wyraziły jedynie koła poselskie Porozumienia Polskiego i Ruchu Katolicko-Narodowego, żądając regulaminowej możliwości uzasadnienia sprzeciwu.
12:33, 12.12.2003
Rezygnacja z prawa do wolności to zdrada
Jeżeli Unia chciałaby używać invocatio Dei, to musiałaby zmienić swoją istotę, nawrócić do prawa naturalnego, bo inaczej używanie imienia Bożego będzie zwyczajnym grzechem przeciwko drugiemu przykazaniu Bożemu, grzechem nadużywania imienia Bożego.
16:33, 19.09.2003
Stowarzyszenie na rzecz Europy Ojczyzn
Informuję, że w dniu 28 kwietnia 2003 roku Państwowa Komisja Wyborcza zaświadczyła, że "Stowarzyszenie na rzecz Europy Ojczyzn" z siedzibą w m.st. Warszawie, wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 229, jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych oraz do zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum oraz do wyznaczania mężów zaufania i ich zastępców.
18:06, 30.04.2003
List otwarty: W co grają liderzy Ligi Polskich Rodzin?
Na konferencji prasowej Ligi Polskich Rodzin w dniu 24 kwietnia 2003 r. reprezentujący Ligę poseł Bogdan Pęk, który słusznie domagał się szerokiej i uczciwej debaty o Traktacie Ateńskim, oświadczył jednocześnie, że "jak będą dalej tak manipulować, to wezwiemy ludzi do bojkotu tego referendum, niech podejmują w parlamencie decyzję jedną, wtedy będzie wiadomo, kto odpowiada. Jeżeli nie będzie debaty, to rozważymy poważnie taką wersję." (inf. PAP)
14:12, 25.04.2003
Nasz Dziennik: Nie wiemy, co wynegocjowali
Minister Truszczyński bagatelizował nasze żądania, tłumaczył, że wszystko przecież wiadomo. Jak się okazuje dziś, patrząc na poczynania członków rządu - nie wszystko. Wiadomo, że pomimo iż ostateczna wersja traktatu ma powstać w piątek, to nie trafi ona do rąk polskich posłów. Najpierw ma się znaleźć w Parlamencie Europejskim.
08:15, 03.02.2003
Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2003 roku
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Głównym problemem współczesnego świata jest lekceważenie i łamanie praw narodów oraz agresja przeciwko narodom i ich prawom. W różnych miejscach świata, w różnych sytuacjach politycznych jest ona realizowana zarówno środkami nacisku politycznego, ekonomicznym podbojem, eksploatacją, jak i środkami militarnymi. Lekceważone są zwłaszcza oczywiste zasady prawa narodów do wolności, prawa narodów do rozwoju i nie jest szanowana zasada sprowadzająca się do tego, żeby rozwój własnego narodu dokonywał się na własny koszt, a nie kosztem narodów cudzych.
23:55, 02.02.2003
To our Irish Friends
It is with great surprise that the Polish public found out that the Irish people, who already expressed their opinion on the Nice Treaty are once again being asked the same question in a referendum. It would appear that the will of nations expressed in referenda is acceptable by the European Union\'s leaders only when it confirms their fixed ideas.
23:50, 02.02.2003
Nie musimy „wchodzić” do Europy
„Rozszerzenie UE – Big Bang czy mini-scenariusz” - Wystąpienie posła Jana Łopuszańskiego na konferencji TEAM, Praga 9 Marca 2002.
12:21, 03.04.2002
Chcemy pilnego referendum
Wystąpienie posła Jana Łopuszańskiego w sprawie uchwały Sejmu o przeprowadzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawie wejścia do Unii Europejskiej na 10 posiedzeniu Sejmu RP, w dniu 10 stycznia 2002 r.
14:03, 05.02.2002
Wejście do UE przekreśli niepodległość Polski
Zdaniem Jana Łopuszańskiego (Porozumienie Polskie) "wejście Polski do Unii Europejskiej przekreśli niepodległość i suwerenność państwa polskiego".
21:04, 06.06.2001
List do moich Przyjaciół w sprawie wyborów parlamentarnych w 2001 roku
Zbliżają się wybory parlamentarne. W związku z nimi kierowane są do mnie liczne pytania o mój sposób zachowania w tych wyborach i o moje propozycje. Także o szerszą ocenę polskiej sytuacji. Chciałbym moje stanowisko przedstawić w formie listu otwartego.
12:33, 31.05.2001
Wystąpienie posła Jana Łopuszańskiego w debacie nad ustawą reprywatyzacyjną.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jako posłowie Koła Poselskiego Porozumienia Polskiego od pierwszego czytania projektu ustawy reprywatyzacyjnej z jednej strony bardzo wyraźnie opowiadaliśmy się za zasadą reprywatyzacji, za potrzebą i koniecznością jej przeprowadzenia, z drugiej zaś składaliśmy bardzo zasadnicze zastrzeżenia co do samego kształtu ustawy reprywatyzacyjnej przedstawionej Wysokiej Izbie.
15:22, 25.05.2001
"Trybuna " manipuluje?
W przesłanym komunikacie do Redaktora Naczelnego "Trybuny" Łopuszański zdziwiony jest z faktu opulikowania przez niego listu do Dyrektora Radia Maryja-O.Tadeusza Rydzyka. Łopuszański żąda sprostowania, które jak dotąd się nie ukazało.
20:19, 26.10.2000
RADA NACZELNA "PP" ZA ŁOPUSZAŃSKIM
Rada Naczelna Porozumienia Polskiego wyraża pełne poparcie i zaufanie dla Prezesa Stronnictwa Pana Jana Łopuszańskiego.
23:39, 22.10.2000
Pierwszy komentarz po ogłoszeniu prognozy wyborczej
Wynik wyborów jest tragedią - powiedział w niedzielę w swoim sztabie wyborczym Łopuszański, komentując wynik uzyskany przez Aleksandra Kwaśniewskiego.
02:17, 09.10.2000
Łopuszański: Będę bronić niepodległości Polski
Jan Łopuszański podkreślał, że jest jedynym kandydatem, który "z obrony niepodległości Polski zbudował oś programu w wyborach prezydenckich". Zapewnił, że nie wycofa się ani z tego programu, ani z kandydowania.
23:13, 06.10.2000
"URSUS" przeciwko wypowiedzi ks.Michalaka
W imieniu członków "Solidarności" "Ursusa" pragnę zaprotestować przeciwko poparciu Mariana Krzaklewskiego przez księdza Henryka Michalaka podczas pięknej mszy świętej poświęconej programowi Powszechnego Uwłaszczenia Narodu Polskiego.
17:47, 06.10.2000
Popieramy Łopuszańskiego
Posłowie Porozumienia Polskiego Witold Tomczak, Halina Nowina Konopka, Mariusz Grabowski, Mariusz Olszewski i Piotr Krutul przypomnieli, że jedynym kandydatem na Prezydenta RP którego można poprzeć jest Jan Łopuszański.
17:18, 05.10.2000
Łopuszański nie rezygnuje - (Nasz Dziennik)
Jan Łopuszański uważa, że wykorzystując film z Kalisza, pokazujący zachowanie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i ministra Marka Siwca, Marian Krzaklewski zachował się jak "Zosia samosia". Kandydat na prezydenta wykluczył po raz kolejny możliwość rezygnacji z kandydowania w wyborach przed pierwszą turą.
18:33, 04.10.2000
4 października: uroczyste zakończenie i podsumowanie kampanii w Radomiu
Uroczyste zakończenie kampanii wyborczej Jana Łopuszańskiego odbędzie się w Radomiu - miejscu zamieszkania naszego kandydata na Prezydenta RP. Zapraszamy wszystkich do sali koncertowej Urzędu Wojewódzkiego 4 października br., o godz.18:00.
23:25, 02.10.2000
Łopuszański nie rezygnuje z kandydowania!
Nie widzę możliwości ustąpienia na rzecz kandydatów, którzy pchają Polskę w niebyt polityczny - pisze Łopuszański w liście do komentatorów polskiej sceny politycznej.
17:22, 02.10.2000
Oświadczenie Jerzego Masłowskiego senatora RP
28 września 2000 r. grupa młodych ludzi rozdawała ulotki wyborcze Jana Łopuszańskiego i Mariana Krzaklewskiego na wyłączonej z ruchu części ulicy Lwowskiej w Chełmie. Około godziny 14.00 na tym odcinku ulicy Lwowskiej zaczęli gromadzić się zwolennicy Aleksandra Kwaśniewskiego, oczekując na jego przybycie na wiec wyborczy. Pojawiły się też liczne patrole policji.
17:21, 02.10.2000
Weto Kwaśniewskiego korzystne dla... Niemców
Jan Łopuszański uważa, że zawetowanie ustawy uwłaszczeniowej przyniosło korzyść Związkowi Wypędzonych w Niemczech. W sobotę Jan Łopuszański spotkał się z mieszkańcami Szczecina. Podkreślił, że na ziemiach północnych i zachodnich Polski sprawa uwłaszczenia jest szczególnie ważna dla polskiej racji stanu.
17:18, 02.10.2000
Wieczorne rozmowy kandydatów na Prezydenta
W związku z pytaniami dotyczącymi wieczornych rozmów niektórych kandydatów na Prezydenta RP (w dniu 1 października br.), wyjaśniam:
15:55, 02.10.2000
Konieczna zmiana Konstytucji - (Nasz Dziennik)
Jan Łopuszański domaga się zmian w Konstytucji - ma to zapobiec ewentualnym skutkom kryzysów, których kandydat się spodziewa się w ciągu najbliższych lat. - Świat, Europa, także Polska, wchodzą w okres kryzysów związanych z załamaniem systemów finansowych w skali światowej - jest to perspektywa najdalej trzyletnia.
16:57, 01.10.2000
Czuję się sługą Polski - (Nasz Dziennik)
Rozwój nowoczesnych sposobów komunikacji, transportu, przesyłania i przetwarzania danych, umożliwiających działanie na innych kontynentach, jeszcze nie oznacza globalizmu. Globalizm jest to likwidacja suwerennych państw po to, by budować wielkie imperia kontynentalne, albo nawet jedno wielkie państwo światowe.
16:57, 01.10.2000
Wyborcy jako towar? - (Nasz Dziennik)
Pełnomocnicy sztabów wyborczych Jana Łopuszańskiego, Tadeusza Wileckiego i Dariusza Grabowskiego zaprotestowali na wczorajszej konferencji prasowej przeciwko manipulacjom sondażami. Manipulowanie wykazano na przykładzie wyborów samorządowych do gminy Centrum w Warszawie.
16:57, 01.10.2000
Łopuszański kontra Rulewski w kontenerze RMF FM na rynku Bydgoskim rozmawiali nt. wejścia UE do Polski
W trakcie spotkania Radio RMF FM przeprowadziło sondę telefoniczną nt. "Czy zgadzasz się z Janem Łopuszańskim, iż po wejściu Polski do Unii Europejskiej stracimy niepodległość?", w której 70% słuchających transmisji z Rynku bydgoskiego zgodziło się z tezą posła Łopuszańskiego, a tylko 30% było innego zdania.
22:10, 28.09.2000
Czy interia.pl manipuluje?
W związku ze zdjęciem nazwiska Kandydata na Prezydenta RP Jana Łopuszańskiego z Państwa portalu w ankiecie nt. "który z kandydatów zachowuje się Twoim zdaniem najbardziej godnie i z klasą?", chciałbym zapytać Państwa o przyczyny takiego zachowania. Czy państwu przeszkadzało to, że miał na Państwa prawyborach więcej niż jeden procent i nie był ostatni w rankingu kandydatów?
15:54, 28.09.2000
Abp Szymecki: katolik nie głosuje na zwolennika demoralizacji
Metropolita białostocki abp Stanisław Szymecki uważa, że katolik "nie może z czystym sumieniem głosować na kandydata, który jest zwolennikiem aborcji i demoralizacji".
15:08, 28.09.2000
Jan Łopuszański gościł w Salonie Politycznym Trójki
Monika Olejnik : Prezydent Aleksander Kwaśniewski wyraził wczoraj ubolewanie , że przed trzema laty w Kaliszu doszło do wydarzeń, które ujawnił sztab Mariana Krzaklewskiego. Czy to ubolewanie panu wystarcza? Czy pan przyjmuje jako katolik te przeprosiny? ...
18:44, 27.09.2000
Obronić suwerenność - (Nasz Dziennik)
Stowarzyszenie "Polska Naszym Domem - Komitet Obrony Ludzi Bezdomnych" wyraziło ubolewanie, "że nieszczęście tysięcy bezdomnych, najbiedniejszych Polaków jest wykorzystywane w przedwyborczych rozgrywkach politycznych ludzi i ugrupowań współwinnych poszerzania dramatu bezdomności".
13:32, 27.09.2000
Kto korzysta na integracji
Premier Buzek parę miesięcy temu w Brukseli mówił o ponad 400 tys. miejsc pracy, które straciliśmy na korzyść UE. Ekspertyzy sejmowe, którymi dysponuję wskazują, że jest to utrata ponad 1 mln miejsc pracy tylko na przestrzeni lat 1997, 98 i 99 - mówił w Krakowie Jan Łopuszański. Unia Europejska poprzez korzystne dla siebie rozwiązania w Traktacie Stowarzyszeniowym eksportuje do Polski bezrobocie.
14:21, 26.09.2000
Oświadczenie Komitetów Wyborczych w sprawie systemu liczenia głosów.
W imieniu reprezentowanych przez nas Komitetów wyborczych wnosimy o zmianę systemu obliczania głosów w wyborach na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przypadających w 2000 roku z elektronicznego na manualny.
20:21, 25.09.2000
MSZ naprawiło błąd
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało nowe rozporządzenie w sprawie terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych za granicą. Za zmianą zasad głosowania Polaków za granicą opowiadał się również Jan Łopuszański.
20:09, 25.09.2000
Wybory poza granicami - (Nasz Dziennik)
W tegorocznych wyborach prezydenckich po raz pierwszy Polacy przebywający za granicą będą mogli głosować także w drugiej turze. - Uprawniona do głosowania będzie jedynie osoba posiadająca polskie obywatelstwo oraz ważny paszport.
10:05, 23.09.2000
Apel Katolickiego Klubu Dyskusyjnego w Nowym Jorku do wyborcy polskiego
W naszych oczach, prezydentem powinien zostać kandydat, który zdecydowanie odrzuca wszelką świadomą współpracę ze złem. Byłoby pożądane, aby został nim człowiek głębokiej modlitwy, ale taki, który nie deklaruje jej świętym wizerunkiem w klapie żakietu, lecz ma ją w sercu i modli się nieustannie.
22:40, 22.09.2000
Łopuszański: Bronić suwerenności Polski
"Ośmielam się stanąć tu jako kandydat w wyborach prezydenckich w imię obrony niepodległej i suwerennej Polski" - mówił Łopuszański na środowym spotkaniu w warszawskim kinie "Praha".
23:36, 20.09.2000
Łopuszański: Hipermarkety powinni budować Polacy
Kandydat na prezydenta Jan Łopuszański powiedział we Wrocławiu, że nie jest przeciwnikiem hipermarketów, ale uważa, że ich właścicielami powinni być polscy przedsiębiorcy.
11:46, 19.09.2000
Spotkanie z Kupcami w Warszawie, dn. 20.09.00r.
Serdecznie zapraszamy!
18:32, 18.09.2000
AWS zaniknie? - (Nasz Dziennik)
Jan Łopuszański chce po wyborach budować ruch polityczny i społeczny, który w przyszłości pokierowałby Polską. Jest przeciwny integracji z UE. Chce współpracy z państwami i organizacjami, ale bez uzależniania się od nich.
09:28, 16.09.2000
Telewizja polityczna - (Nasz Dziennik)
Ewa Polak-Pałkiewicz, Wojciech Wencel, Robert Tekieli i Grażyna Sołtyk zawiesili swoje uczestnictwo w Radzie Programowej TVP. Powodem tej decyzji jest "zaangażowanie się TVP po stronie Aleksandra Kwaśniewskiego".
09:27, 16.09.2000
Protest 5 sztabów wyborczych przeciwko TVP
Przedstawiciele sztabów 5 prawicowych kandydatów na prezydenta protestują przeciwko nagannym - w ich ocenie - praktykom telewizji publicznej w czasie kampanii wyborczej.
08:17, 16.09.2000
Wykształcenie młodych Polaków
Jan Łopuszański skrytykował w Lublinie reformę oświaty. Zapowiedział, że "metodą drobnych kroków" będzie starał się naprawić błędy w tej i innych reformach przeprowadzonych ostatnio w Polsce.
16:01, 14.09.2000
Łopuszański za uwłaszczeniem
Jan Łopuszański nie zgadza się z argumentami Kwaśniewskiego, że "ustawa jest prawnie zła, ekonomicznie niepoliczona i społecznie niesprawiedliwa".
16:28, 12.09.2000
Kampania wyborcza w Chicago
“Jestem w Ameryce pierwszy raz, opatrzność Boża przywiodła mnie tu do Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, by podzielić się z nimi moją troską o przyszłość naszej Ojczyzny”, powiedział Jan Łopuszański po przylocie do największego w USA skupiska Polaków.
14:06, 03.09.2000
Spotkania Jana Łopuszańskiego w USA (02.09.00 - 05.09.00)
Serdecznie zapraszamy!
17:20, 02.09.2000
Kampania za oceanem - Nasz Dziennik 01.09.00
Pamiętajmy, że Naród Polski żyje nie tylko w państwie polskim, ale także w wielu miejscach na świecie. Od kandydata na prezydenta należy się rodakom gest jedności i solidarności, niezależnie od tego, gdzie się oni znajdują.
16:51, 02.09.2000
Łopuszański w USA
31 sierpnia 2000 r o godzinie 12.50 Kandydat na Prezydenta RP Jan Łopuszański odleciał liniami PLL LOT z lotniska Okęcie do USA i Kanady.
16:48, 02.09.2000
Łopuszański chce zaprezentować się Polakom w USA i Kanadzie
Jan Łopuszański uważa, że Polacy mieszkający za granicą powinni poznać kandydatów ubiegających się o najwyższy urząd w państwie. W czwartek Łopuszański wyjechał z wizytą do USA i Kanady.
16:47, 02.09.2000
Oświadczenie Krajowego Sztabu Wyborczego Kandydata na Urząd Prezydenta RP Jana Łopuszańskiego
Pragniemy poinformować opinię publiczną w Polsce o propozycji złożonej sztabom wyborczym poszczególnych kandydatów na najwyższy urząd w państwie przez władze TVP SA.
16:44, 02.09.2000

adres tej strony znajomemu

W sejmie
    Integracja z UE [4]
    Integracja z UE [3]
    Integracja z UE [2]
    Integracja z UE [1]
    Wotum nieufności min. Cimoszewiczowi
Ze strony sejmowej
    Wypowiedzi
    Interpelacje
    Zapytania
    Oświadczenia
    Głosowania
Listy, polemiki
    List do członków Porozumienia Polskiego
    List do Romana Giertycha
    W Naszym Dzienniku- Polska oczekuje

wap.lopuszanski.pl

Porozumienie Polskie

WYDAWNICTWO POLWEN