Nawigacja
    Strona główna
    Serwis Informacyjny
    Wstecz
Życiorys
    Przybliżamy sylwetkę kandydata
Prawa Narodów
    Katechizm Kościoła Katolickiego
    Prawa Narodów - UE
    Jan Paweł II do
Polskiego Parlamentu
    O polskich wojskach
w okupowanym Iraku
    Prawa polskiej mniejszości
narodowej na Białorusi
    Uchwała autorstwa Jana Łopuszańskiego w sprawie praw polskiej mniejszości narodowej na Białorusi
Kontakt
    E-mail
    E-mail ze strony www
    Biura poselskie
    Webmaster

Książki:Baner reklamowy:

Wybory poza granicami - (Nasz Dziennik)

W tegorocznych wyborach prezydenckich po raz pierwszy Polacy przebywający za granicą będą mogli głosować także w drugiej turze. - Uprawniona do głosowania będzie jedynie osoba posiadająca polskie obywatelstwo oraz ważny paszport - poinformował Witold Rybczyński, szef powołanego przez ministra spraw zagranicznych zespołu ds. wyborów za granicą.
Dla wszystkich chętnych Ministerstwo Spraw Zagranicznych zorganizuje 167 obwodowych komisji wyborczych. Resort jednak nie posiada pełnych danych dotyczących wszystkich naszych obywateli przebywających poza granicami, uprawnionych do głosowania.
MSZ podzieliło osoby przebywające poza granicami na trzy kategorie: osoby stale mieszkające za granicą, osoby czasowo przebywające poza granicami oraz osoby, które wyjeżdżają w czasie wyborów. Ta pierwsza kategoria uprawnionych będzie mogła głosować po przedstawieniu ważnego dokumentu lub oświadczenia stwierdzającego, gdzie stale mieszka. Natomiast osoby często przebywające za granicą powinny zgłosić się do wydziału konsularnego najpóźniej na trzy dni przed datą wyborów i wpisać się na listę wyborców. Natomiast osoba, która przewiduje, że w czasie wyborów znajdzie się za granicą, powinna przed wyjazdem zgłosić się do swojego obwodu i pobrać odpowiednie zaświadczenie. Z dokumentem tym można przyjść w dniu wyborów i będzie się dopisanym do znajdującej się tam listy. W każdym wypadku trzeba jednak mieć ze sobą ważny paszport. O ile ktoś zgubił ten dokument, to będzie mógł głosować na podstawie dokumentu wydanego przez konsulat Polski i zezwalającego na jednorazowe przekroczenie granicy w drodze powrotnej do kraju.
Według szacunków MSZ, uprawnionych do głosowania będzie od 800 tys. do miliona osób. Swój głos będą mogli oddać w 167 obwodowych komisjach wyborczych na całym świecie - od Wyspy św. Jerzego do Irkucka. Najwięcej komisji wyborczych będzie w USA - 21. W Stanach Zjednoczonych - z uwagi na różnicę czasu - głosowanie odbędzie się już 7 października. W ostatnich wyborach prezydenckich wzięło udział 67 tys. obywateli polskich przebywających za granicą.
Grzegorz Guttman
(Nasz Dziennik, 21.09.00r.)

adres tej strony znajomemu

W sejmie
    Integracja z UE [4]
    Integracja z UE [3]
    Integracja z UE [2]
    Integracja z UE [1]
    Wotum nieufności min. Cimoszewiczowi
Ze strony sejmowej
    Wypowiedzi
    Interpelacje
    Zapytania
    Oświadczenia
    Głosowania
Listy, polemiki
    List do członków Porozumienia Polskiego
    List do Romana Giertycha
    W Naszym Dzienniku- Polska oczekuje

wap.lopuszanski.pl

Porozumienie Polskie

WYDAWNICTWO POLWEN