Nawigacja
    Strona główna
    Serwis Informacyjny
    Wstecz
Życiorys
    Przybliżamy sylwetkę kandydata
Prawa Narodów
    Katechizm Kościoła Katolickiego
    Prawa Narodów - UE
    Jan Paweł II do
Polskiego Parlamentu
    O polskich wojskach
w okupowanym Iraku
    Prawa polskiej mniejszości
narodowej na Białorusi
    Uchwała autorstwa Jana Łopuszańskiego w sprawie praw polskiej mniejszości narodowej na Białorusi
Kontakt
    E-mail
    E-mail ze strony www
    Biura poselskie
    Webmaster

Książki:Baner reklamowy:

Oświadczenie Komitetów Wyborczych w sprawie systemu liczenia głosów.

W imieniu reprezentowanych przez nas Komitetów wyborczych wnosimy o zmianę systemu obliczania głosów w wyborach na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przypadających w 2000 roku z elektronicznego na manualny.
Tylko ręczny, tradycyjny sposób obliczania wyników głosowania gwarantuje możliwość kontroli, przez przedstawicieli wyborców (komitety wyborcze), prawidłowości liczenia głosów.
Takiej gwarancji ani możliwości nie daje elektroniczne podliczanie głosów. Co więcej obecnie nie istnieje żaden stuprocentowo pewny, niepodatny na manipulacje, elektroniczny sposób obliczania wyników głosowania na taką skalę z jaką mamy do czynienia w przypadku wyborów ogólnopolskich. Wynika to z samej natury elektronicznych operacji w tej skali. Natomiast, dzięki postępowi w dziedzinie informatyki istnieją możliwości manipulacji, w tak wysublimowanym stopniu, że jest to w praktyce nie do skontrolowania dla wyborców.
Niniejszy wniosek jest podyktowany dbałością o demokratyczny wynik wyborów oraz przedstawionym wyżej faktem niemożności zachowania przy elektronicznym podliczaniu głosów takiej dbałości i „bezpieczeństwa” jak ma to miejsce przy manualnym obliczaniu wyników wyborów. Faktem, co podkreślamy, o charakterze obiektywnym. Naturalnym więc byłoby wybranie „bezpieczniejszego” i cieszącego się większym zaufaniem, sposobu obliczania głosów.
W imię elementarnych zasad demokracji oraz dbałości o prawdziwość wyniku wyborów uprzejmie zwracamy się do Pana Ministra o przychylenie się do niniejszego wniosku.

Z poważaniem

Pełnomocnicy Komitetów:
Dariusza Grabowskiego
Jana Łopuszańskiego
Jana Olszewskiego
Warszawa, dnia 25 września 2000 r.

adres tej strony znajomemu

W sejmie
    Integracja z UE [4]
    Integracja z UE [3]
    Integracja z UE [2]
    Integracja z UE [1]
    Wotum nieufności min. Cimoszewiczowi
Ze strony sejmowej
    Wypowiedzi
    Interpelacje
    Zapytania
    Oświadczenia
    Głosowania
Listy, polemiki
    List do członków Porozumienia Polskiego
    List do Romana Giertycha
    W Naszym Dzienniku- Polska oczekuje

wap.lopuszanski.pl

Porozumienie Polskie

WYDAWNICTWO POLWEN