Nawigacja
    Strona główna
    Serwis Informacyjny
    Wstecz
Życiorys
    Przybliżamy sylwetkę kandydata
Prawa Narodów
    Katechizm Kościoła Katolickiego
    Prawa Narodów - UE
    Jan Paweł II do
Polskiego Parlamentu
    O polskich wojskach
w okupowanym Iraku
    Prawa polskiej mniejszości
narodowej na Białorusi
    Uchwała autorstwa Jana Łopuszańskiego w sprawie praw polskiej mniejszości narodowej na Białorusi
Kontakt
    E-mail
    E-mail ze strony www
    Biura poselskie
    Webmaster

Książki:Baner reklamowy:

List otwarty: W co grają liderzy Ligi Polskich Rodzin?Na konferencji prasowej Ligi Polskich Rodzin w dniu 24 kwietnia 2003 r. reprezentujący Ligę poseł Bogdan Pęk, który słusznie domagał się szerokiej i uczciwej debaty o Traktacie Ateńskim, oświadczył jednocześnie, że "jak będą dalej tak manipulować, to wezwiemy ludzi do bojkotu tego referendum, niech podejmują w parlamencie decyzję jedną, wtedy będzie wiadomo, kto odpowiada. Jeżeli nie będzie debaty, to rozważymy poważnie taką wersję." (inf. PAP)

Wobec tej wypowiedzi, nie pierwszej podobnej, którą słyszeliśmy z ust liderów Ligi Polskich Rodzin, pragniemy przede wszystkim zwrócić uwagę na oczywiste fakty.

Wiadomo, że jeżeli decyzję o zbyciu niepodległości Polski i suwerenności polskiego państwa poprzez przystąpienie do Unii Europejskiej podejmować będzie tzw. klasa polityczna, to już z góry można Polskę uważać za sprzedaną. Wiadomo, że jeżeli istnieje jakakolwiek szansa ocalenia wolności Polski - to jedynie (!) poprzez działanie narodu, wypowiadającego w referendum swoje "nie" wobec propozycji przystąpienia do Unii. I wiadomo, że jeżeli w referendum weźmie udział mniej niż połowa uprawnionych do głosowania, to decyzja o zgodzie na ratyfikację Traktatu Ateńskiego zostanie przesunięta do Parlamentu.

W tej sytuacji najbardziej podstawowym nakazem zdrowego rozsądku Polaków, którzy rzeczywiście chcą ocalić wolność Polski, jest pójść do referendum i zabiegać nie tylko o większość głosów sprzeciwu wobec przystąpienia Polski do Unii, ale także o jak najliczniejsze uczestnictwo Polaków w referendum. Mała frekwencja w referendum leży w interesie sił, które pchają Polskę do Unii Europejskiej. Zwłaszcza, gdyby miało się okazać, że frekwencja zostanie zmniejszona po stronie przeciwników przystąpienia Polski do Unii.

Dlaczego zatem zmniejszanie frekwencji rozważane jest przez Ligę Polskich Rodzin, która przedstawia się jako przeciwnik przystąpienia Polski do Unii? W co gra kierownictwo Ligi?! Czy dopiero dziś dowiedziało się, że debata o przystąpieniu do Unii nie jest uczciwa? Czy sądzi, że swoimi demonstracjami zmusi siły pchające Polskę do Unii do uczciwości? Czy też szuka sobie pretekstu do ogłoszenia bojkotu? Jeżeli tak, to w czyim interesie?

Czy doprawdy idzie o to, by "było wiadomo, kto odpowiada" za wyprzedawanie Polski czy też raczej o to, by do ostatecznej wyprzedaży Polski nie dopuścić?! A może komuś idzie także o to, by przez demonstrację sprzeciwów wobec Unii Europejskiej, zabiegać o przyszłe poparcia wyborców w walce o miejsca w Parlamencie Europejskim - po ratyfikacji Traktatu Ateńskiego?

Panowie! Tu nie o czyjekolwiek pozycje polityczne idzie lecz o coś o wiele, o wiele ważniejszego – o przestrzeń wolności dla narodu! Oprzytomniejcie! Czy nie rozumiecie, że w obecnej sytuacji - chaosu informacyjnego, dezorientacji wielu Polaków i upadku ducha, gdy trzeba walczyć o każdy polski głos - same takie wasze publiczne wypowiedzi demobilizują wielu ludzi i stanowią uzasadnienie bierności dla wielu?

Prosimy i apelujemy do Panów i do wszystkich Polaków – weźmy wszyscy udział w referendum. Głosujmy za wolnością Polski czyli przeciwko przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Idźmy do referendum w drugim dniu jego trwania – aby ograniczyć możliwość manipulacji. Dopilnujmy uczciwego liczenia głosów. Brońmy wolność Polski! – bo jeżeli my jej bronić nie będziemy, to kto to uczyni?!

Posłowie na Sejm RP
(-) Mariusz Grabowski
(-) Jan Łopuszański
(-) Halina Nowina Konopka
Warszawa, dn. 25 kwietnia 2003 roku

adres tej strony znajomemu

W sejmie
    Integracja z UE [4]
    Integracja z UE [3]
    Integracja z UE [2]
    Integracja z UE [1]
    Wotum nieufności min. Cimoszewiczowi
Ze strony sejmowej
    Wypowiedzi
    Interpelacje
    Zapytania
    Oświadczenia
    Głosowania
Listy, polemiki
    List do członków Porozumienia Polskiego
    List do Romana Giertycha
    W Naszym Dzienniku- Polska oczekuje

wap.lopuszanski.pl

Porozumienie Polskie

WYDAWNICTWO POLWEN