Nawigacja
    Strona główna
    Serwis Informacyjny
    Wstecz
Życiorys
    Przybliżamy sylwetkę kandydata
Prawa Narodów
    Katechizm Kościoła Katolickiego
    Prawa Narodów - UE
    Jan Paweł II do
Polskiego Parlamentu
    O polskich wojskach
w okupowanym Iraku
    Prawa polskiej mniejszości
narodowej na Białorusi
    Uchwała autorstwa Jana Łopuszańskiego w sprawie praw polskiej mniejszości narodowej na Białorusi
Kontakt
    E-mail
    E-mail ze strony www
    Biura poselskie
    Webmaster

Książki:Baner reklamowy:

Stowarzyszenie na rzecz Europy Ojczyzn

Stowarzyszenie na rzecz Europy Ojczyzn
Prezes Jan Łopuszański

Informacja

Informuję, że w dniu 28 kwietnia 2003 roku Państwowa Komisja Wyborcza zaświadczyła, że "Stowarzyszenie na rzecz Europy Ojczyzn" z siedzibą w m.st. Warszawie, wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 229, jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych oraz do zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum oraz do wyznaczania mężów zaufania i ich zastępców.

"Stowarzyszenie na rzecz Europy Ojczyzn" będzie współdziałało ze wszystkimi podmiotami uprawnionymi do udziału w referendum oraz innymi organizacjami i środowiskami, które pragnąc zachowania niepodległości i suwerenności Polski, sprzeciwiają się przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w zakresie informowania Polaków o rzeczywistych skutkach ewentualnego poddania Polski rządom Brukseli.

"Stowarzyszenie na rzecz Europy Ojczyzn" będzie współdziałało z innymi podmiotami uprawnionymi do udziału w referendum w zakresie dopilnowania rzetelności liczenia głosów oddanych w referendum i w tym celu zamierza wystawić swoich kandydatów na członków komisji do spraw referendum oraz mężów zaufania do wszystkich obwodowych komisji do spraw referendum.

Zainteresowanych współpracą proszę o kontakt na adres do korespondencji: Poseł Jan Łopuszański, Sejm RP, 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 4/6, tel. (022) 694.1648, fax. (022) 694.1645, e-mail: Jan.Lopuszanski@sejm.pl . Zgłaszać można się do 13 maja 2003r.

Z poważaniem
Jan Łopuszański
Poseł na Sejm RP

Warszawa, dn. 29 kwietnia 2003 roku

adres tej strony znajomemu

W sejmie
    Integracja z UE [4]
    Integracja z UE [3]
    Integracja z UE [2]
    Integracja z UE [1]
    Wotum nieufności min. Cimoszewiczowi
Ze strony sejmowej
    Wypowiedzi
    Interpelacje
    Zapytania
    Oświadczenia
    Głosowania
Listy, polemiki
    List do członków Porozumienia Polskiego
    List do Romana Giertycha
    W Naszym Dzienniku- Polska oczekuje

wap.lopuszanski.pl

Porozumienie Polskie

WYDAWNICTWO POLWEN