Nawigacja
    Strona główna
    Serwis Informacyjny
    Wstecz
Życiorys
    Przybliżamy sylwetkę kandydata
Prawa Narodów
    Katechizm Kościoła Katolickiego
    Prawa Narodów - UE
    Jan Paweł II do
Polskiego Parlamentu
    O polskich wojskach
w okupowanym Iraku
    Prawa polskiej mniejszości
narodowej na Białorusi
    Uchwała autorstwa Jana Łopuszańskiego w sprawie praw polskiej mniejszości narodowej na Białorusi
Kontakt
    E-mail
    E-mail ze strony www
    Biura poselskie
    Webmaster

Książki:Baner reklamowy:

Kampania wyborcza w Chicago

Na międzynarodowym lotnisku O’Hare Jan Łopuszański wraz z towarzyszącym mu Zygmuntem Wrzodakiem przewodniczącym Komisji Fabrycznej NSZZ Solidarność URSUS, zostali powitani przez środwiska Polaków w Chicago. “Jestem w Ameryce pierwszy raz, opatrzność Boża przywiodła mnie tu do Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych by podzielić się z nimi moją troską o przyszłość naszej Ojczyzny”, powiedział Jan Łopuszański. Stojący obok Zygmunt Wrzodak dodał: “Przywiozłem Polonii Amerykańskiej najlepszego kandydata, wiem, że przemówi do was ludzkim, zrozumiałym językiem. Polonia usłyszy program kandydata - Polaka z niepodległościowymi tradycjami rodzinnymi sięgającymi XIX wieku”.
Jan Łopuszański rozpoczął swoją polonijną kampanię prezydencką od spotkania z przedstawicielami niepodległościowych środowisk polonijnych w “Sali Emeraldowej” w znanej polskiej restauracji Jolly Inn. Potem spotkał się z Prezesem Związku Klubów Polskich Adamem Ocytką, który reprezentował na tym spotkaniu ponad cztery tysiące członków związku. Owocne spotkanie trwające dwie godziny zakończyło się włączeniem się Związku Klubów Polskich oraz dziennika “Kurier Codzienny” do kampanii prezydenckiej Jana Łopuszańskiego na terenie Stanów Zjednoczonych. Po spotkaniu Jan Łopuszański udzielił pierwszego wywiadu dziennikarzom z “Kuriera Codziennego”.
W piątek , w drugim dniu swojej polonijnej kampanii Jan Łopuszański wraz z Zygmuntem Wrzodakiem spotkali się w głównej siedzibie Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej z Prezesem Edwardem Moskalem i wiceprezesem Musielakiem. Następnie polonijna kampania prezydencka Łopuszańskiego przeniosła się do studia radiowego WPNA 1490 AM, gdzie w programie “Rytm i Aktualności” Waldemara Łady, Łopuszański wraz z Wrzodakiem udzielili red. Andrzejowi Keszowi półgodzinnego wywiadu, po którym odpowiadali na telefony słuchaczy.
Kandydat na Prezydenta Polski jest z łatwością rozpoznawany w polonijnych częściach miasta Chicago, gdzie z chęcią podejmuje rozmowy z polonijnymi wyborcami. W poniedziałek poseł Jan Łopuszański uda się w towarzystwie Zygmunta Wrzodaka do Toronto w Kanadzie by zaprezentować swój program prezydencki pod hasłem “Polska – Prosty Wybór!”.
Informacja: Polonijny Ruch Katolicko-Narodowy w Chicago

adres tej strony znajomemu

W sejmie
    Integracja z UE [4]
    Integracja z UE [3]
    Integracja z UE [2]
    Integracja z UE [1]
    Wotum nieufności min. Cimoszewiczowi
Ze strony sejmowej
    Wypowiedzi
    Interpelacje
    Zapytania
    Oświadczenia
    Głosowania
Listy, polemiki
    List do członków Porozumienia Polskiego
    List do Romana Giertycha
    W Naszym Dzienniku- Polska oczekuje

wap.lopuszanski.pl

Porozumienie Polskie

WYDAWNICTWO POLWEN