Nawigacja
    Strona główna
    Serwis Informacyjny
    Wstecz
Życiorys
    Przybliżamy sylwetkę kandydata
Prawa Narodów
    Katechizm Kościoła Katolickiego
    Prawa Narodów - UE
    Jan Paweł II do
Polskiego Parlamentu
    O polskich wojskach
w okupowanym Iraku
    Prawa polskiej mniejszości
narodowej na Białorusi
    Uchwała autorstwa Jana Łopuszańskiego w sprawie praw polskiej mniejszości narodowej na Białorusi
Kontakt
    E-mail
    E-mail ze strony www
    Biura poselskie
    Webmaster

Książki:Baner reklamowy:

Jan Łopuszański

- urodził się w Gdańsku, 10 czerwca 1955 roku, w rodzinie polskiej i katolickiej; matka, Janina z Klehrów Łopuszańska, urodzona w Krakowie w 1919 roku była urzędnikiem; ojciec, Antoni Łopuszański, urodzony w Saratowie nad Wołgą w 1916 roku, był inżynierem, związanym z przemysłem okrętowym; w czasie studiów na Politechnice Warszawskiej związany był z ruchem narodowym; w czasie II wojny światowej był żołnierzem wywiadu Armii Krajowej, a następnie WiN; oboje rodzice już nie żyją; siostra Anna, urodzona w Gdańsku w 1957 roku, zmarła w roku 1995.

- żonaty z Haliną z Wierzbowskich Łopuszańską, urodzoną w 1955 roku w Błotnicy k.Stąporkowa, województwo kieleckie, z zawodu lekarzem psychiatrą; związek małżeński zawarli 14 lutego 1981 roku w Sanktuarium Maryjnym w Czarnej k. Stąporkowa; mają pięcioro dzieci: Antoniego, Annę, Piotra, Jana i Andrzeja; mieszkają w Radomiu.

- szkołę podstawową i średnią (I LO im. Mikołaja Kopernika) ukończył w Gdańsku. W 1974 roku rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim, które ukończył w 1981 roku na Uniwersytecie Warszawskim i uzyskał tytuł magistra prawa; uczestniczył w pracach Duszpasterstwa Akademickiego w Gdańsku i w Warszawie.

- był doradcą MKZ NSZZ "Solidarność" z siedzibą w Hucie Katowice od września 1980 do marca 1981 roku, a następnie pełnomocnikiem ds. interwencji NSZZ "Solidarność" RI w Radomiu. W stanie wojennym: referentem prawnym, konsultantem prawnym, rdzeniarzem maszynowym, dostawcą prasy, kierownikiem administracyjnym zakładowej przychodni zdrowia, przebywał też na urlopie wychowawczym; był uczestnikiem studium doktoranckiego prof. Czesława Blocha na wydziale Historii KUL.

- był członkiem KIK w Radomiu, organizatorem Tygodni Katolickiej Nauki Społecznej w Radomiu, inicjatorem i współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego Ziemi Radomskiej; Jest Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Europy Ojczyzn. W 2000 roku kandydował na urząd Prezydenta RP. Poseł Ziemi Radomskiej na Sejm RP w latach: 1989-1991, 1991-1993, 1997-2001, oraz od 2001 roku do chwili obecnej. Jest członkiem sejmowych komisji spraw zagranicznych i komisji do spraw Unii Europejskiej. Jest Prezesem Porozumienia Polskiego oraz przewodniczącym Koła Poselskiego PP.

- w ostatnich dwóch latach wykładał międzynarodowe stosunki polityczne na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Opublikował dwie książki: "O Unii Europejskiej i żołnierzach Gedeona" (2003) oraz "Nadzieja Europy" (2005).

W chwili obecnej kandyduje do Senatu RP w okręgu nr 16 Ziemia Radomska.

adres tej strony znajomemu

W sejmie
    Integracja z UE [4]
    Integracja z UE [3]
    Integracja z UE [2]
    Integracja z UE [1]
    Wotum nieufności min. Cimoszewiczowi
Ze strony sejmowej
    Wypowiedzi
    Interpelacje
    Zapytania
    Oświadczenia
    Głosowania
Listy, polemiki
    List do członków Porozumienia Polskiego
    List do Romana Giertycha
    W Naszym Dzienniku- Polska oczekuje

wap.lopuszanski.pl

Porozumienie Polskie

WYDAWNICTWO POLWEN